ΕΡΓΑ 2018-02-06T23:30:31+00:00

Ηλεκτρομηχανολογικές, Περιβαλλοντικές Μελέτες (ενδεικτικά)

Εκπόνηση της πλήρους ηλεκτρολογικής μελέτης οδοντιατρείου στο Μεσολόγγι του Δ. Μεσολογγίου (μελέτη φωτισμού, μελέτη ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, μελέτη ηχητικής εγκατάστασης και συναγερμού) και επίβλεψη του έργου.

Εκπόνηση της πλήρους ηλεκτρολογικής μελέτης (μελέτη φωτισμού, μελέτη ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, μελέτη ηχητικής εγκατάστασης και συναγερμού) καθώς και της μελέτης θέρμανσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο στο Παναιτώλιο του Δ. Αγρινίου και επίβλεψη του έργου.

Εκπόνηση όλων των Η/Μ μελετών διώροφης οικοδομής στο Δ. Αγρινίου (μελέτη ΚΕΝΑΚ, μελέτη θέρμανσης, μελέτη ψυκτικών φορτίων, μελέτη πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – ισχυρά και ασθενή ρεύματα, μελέτη ύδρευσης, μελέτη αποχέτευσης, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας) και επίβλεψη του έργου.

Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης τροχών (βουλκανιζατέρ) συνήθων οχημάτων στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου.

Εκπόνηση μηχανολογικών μελετών οχημάτων (άδειες ρυμούλκησης, σχέδια οχημάτων, δηλώσεις κινητήρων, κατανομή φορτίου σους άξονες σε επικαθήμενα/ρυμουλκούμενα οχήματα, φόρτιση πείρου, ανυψωτικά μηχανήματα, υδραυλικές πόρτες).

Ηλεκτρομηχανολογικές, Περιβαλλοντικές Μελέτες

Χορήγηση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είτε για ενοικίαση είτε για ένταξη στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • ΠΕΑ ισογείου καταστήματος συνολικού εμβαδού 153,6τ.μ. στο Αγρίνιο,
 • ΠΕΑ διαμερίσματος συνολικού εμβαδού 53,3τ.μ. στο Αγρίνιο,
 • ΠΕΑ ισογείου καταστήματος συνολικού εμβαδού 59,58τ.μ. στο Αγρίνιο,
 • ΠΕΑ διαμερίσματος συνολικού εμβαδού 65,3τ.μ. στο Αγρίνιο,
 • ΠΕΑ διαμερίσματος συνολικού εμβαδού 100,10τ.μ. στο Αγρίνιο.

Διενήργηση πλήθους επανελέγχων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και χορήγηση Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • επανέλεγχος εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης ισόγειας κατοικίας στο Ευηνοχώρι,
 • επανέλεγχος εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης διαμερίσματος στο Αγρίνιο,
 • έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατετημένης ισχύος 7,92kW στο Αγρίνιο.

Φωτοβολταϊκά (ενδεικτικά)Ηλεκτρομηχανολογικές

Επίβλεψη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 507kWp στην περιοχή Χαλιάδες του Δ. Αγρινίου.

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών διασυνδεδεμένων στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ ισχύος έως 100kWp. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • φβ σταθμός ισχύος 99,36kW σε έδαφος στο Δ.Δ. Σκουρτούς Δ. Αστακού,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,975kW σε δώμα οικίας στο Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,635kW σε δώμα και στέγη οικίας στο Δ.Δ. Καραϊσκάκη Δ. Αστακού,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,87kW σε δώμα οικίας στο Δ.Δ. Παναιτωλίου Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,87kW σε στέγη και στέγαστρο οικίας στο Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,975kW σε δώμα οικίας στο Δ.Δ. Λεπενούς Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,76kW σε δώμα οικίας στο Δ.Δ. Παναιτωλίου Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 7,99kW σε στέγη οικίας στο Δ.Δ. Παναιτωλίου Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,87kW σε δώμα οικίας στο Δ.Δ. Ευηνοχωρίου Δ. Μεσολογγίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,87kW σε στέγαστρο οικίας στο Δ.Δ. Αβόρανης  Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 10kW σε στέγη οικίας στο Δ. Αστακού,
 • φβ σταθμός ισχύος 10kW σε στέγη οικίας στο Δ.Δ. Τραγάνας Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 9,87kW σε δώμα οικίας στο Δ.Δ. Καινουρίου Δ. Αγρινίου,
 • φβ σταθμός ισχύος 10kW σε στέγη και στέγαστρο οικίας στο Δ.Δ. Χαλικίου Δ. Αιτωλικού,
 • φβ σταθμός ισχύος 10kW σε δώμα οικίας στο Δ.Δ. Καμαρούλας Δ. Αγρινίου.